Archivo

Aymerich Comunicació


Papelmatic. Calendari. Òfset digital sobre paper reciclat. Calendari de sobretaula en paper 100% reciclat.

Stereonoise


Stereonoise. Agenda per al 1er Congrés Internacional per a Nous Usos del Temps. Òfset sobre paper òfset. Trepanat i enquadernat en Wire-o. Es van trepanar per poder guardar petites notes a la butxaca de la contraportada.