Què faig

La Trama és un agent expert en temes d’impressió i acabats, s’ocupa de:

> Assessorar al client per tal de detectar possibles problemes abans de començar el procés

> Trobar el tipus d’impressió i sel.leccionar els proveïdors més adequats per cada projecte

> Realitzar tots els pressupostos, amb les variants necessàries de qualitat, quantitat i diferents opcions d’acabats, per tal de trobar el que s’ajusti més a les necessitats del client

> Aconsellar i anticipar sobre tots els factors que intervenen en el procés d’impressió i manipulats posteriors

> Gestionar el temps de la producció impresa per al cumpliment dels deadlines

> Realitzar un seguiment del procés de producció i un control de qualitat abans de l’entrega final.

Actualment els timings de producció són molt reduïts, i la gestió del temps resulta bàsica. Els nous processos de tractament d’arxius i d’impressió permeten reduir-ho molt si es parteix d’una bona previsió inicial.

A partir d’un tracte directe i personalitzat, es busca la solució més ràpida, eficaç, adequada i econòmicament més viable per a cada treball a produir. Incloent la distribució i entrega del material acabat. El nostre sistema de treball fa que el proveïdor final rebi per part nostra tota la descripció tècnica de la feina o projecte a realitzar, així com els preus de materials i acabats, de manera que la posada en marxa del projecte sigui inmediata i disposi de tota la informació necessària.

S’ofereixen serveis d’impressió òfset, òfset digital, digital, gran format, serigrafia, tampografia, flexografia, impressió i còpia de cd i dvd… I tot tipus d’enquadernacions, packaging, acabats i manipulats.