Archivo

Aymerich Comunicació


Pizza Emporio. Cartes restaurant. Òfset sobre cartolina estucada i paper estucat. Plastificat i grapat o plegat. Es van buscar els materials amb més gramatge que pogués imprimir una màquina d’òfset, que juntament amb el format gran i el material dur va permetre obtenir la major durabilitat possible.