Yoga Studio. Targes i targetons en diversos models.

Òfset sobre paper creatiu. Es va buscar un material que tingués porositat i tacte per a suavitzar una imatge de per si molt colorida. Col.lecció de targetons a joc amb les targes, i amb el mateix paper òfset per suavitzar colors.