Voodoo Produccions. Material promocional pel curtmetratge ”Rumbo a peor”.

Llibret, flyer i xapes. Òfset sobre paper òfset. Grapat. Materials mats, adeqüats al tipus d’imatge que oferia el film.