Stereonoise. Agenda per al 1er Congrés Internacional per a Nous Usos del Temps.

Òfset sobre paper òfset. Trepanat i enquadernat en Wire-o. Es van trepanar per poder guardar petites notes a la butxaca de la contraportada.