Festival Loop 2011. Imatge corporativa.

Cartells, programa de mà, targetons. Òfset sobre papers estucats. Plegats i enquadernats grapats. Diversos materials amb timings superreduïts, es va optar per papers mats i vernís.