Ajuntament de Barcelona. Fulletó de convocatòria dels premis Barcelona Social.

Òfset sobre paper estucat. Plastificat, troquelat i manipulat per fer efecte 3D. CD adjunt. El manipulat de cada tall en un sentit o en un altre per donar el volum desitjat va ser la part més complicada del treball. El resultat força efectiu.