La Creativa. Exposició “Quan plovien bombes”.

Cartelleria i fulleteria. Òfset sobre paper estucat. La reproducció del diari antic amb paper reciclat pe donar sensació d’envellit.