Institut de Cultura de Barcelona. Nit dels museus.

Flyer, postal i programa. Òfset i òfset digital sobre paper òfset. Enquadernació grapada. Es van aconseguir negres molt intensos en papers porosos.