Ancei. Llibretes.

Coberta impresa en òfset digital sobre paper òfset, interior en paper òfset ahuesat. Enquadernat tipus bloc engomat. Llibretes d’anotacions amb la tripa sense imprimir, la coberta envolvent i engomat pel lateral.