Institut de Cultura. Òfset sobre cartolina. Encunyat i tancat amb cargol.

Guia d’activitats culturals de la ciutat, en la línia de guia de color tipus Pantone. Es buscava un producte fàcil de manejar i que pogués contenir força informació. El detall del tancament mostra com es va haver de calcular quin gramatge de cartolina havíem d’utilitzar perquè el llom resultant coincidís amb un llarg estàndard de cargol.