En 3 Palabras. Revista 13.

Òfset sobre paper estucat. Enquadernació rústega cosida. Col·locació de cartell plegat com a faixa. La faixa-cartell li donava el tret diferencial.